Texas 商标

Houston, TX


Houston 房屋出售

Houston
Houston (Downtown), TX 房产

2,100,000
77002
$265,058.00


新增出售房屋靠近 Houston (Downtown), Texas


1207 Sterrett Street, Houston, TX 77002 房屋出售 - MLS #68117437 $1,375,000
独户式别墅
3 Bed, 2+ Bath
32 Photos
201 Main Street, Houston, TX 77002 公寓出售 - MLS #60596651 $249,000
公寓
1 Bed, 1 Bath
22 Photos
1111 Caroline Street Unit 2609, Houston, TX 77010 公寓出售 - MLS #94714667 $430,000
公寓
1 Bed, 1 Bath
31 Photos

Houston (Inner Loop), TX 房产

2,100,000
77003 , 77004 , 77005 , 77006 , 77007 , 77008 , 77009 , 77011 , 77012 , 77019 , 77020 , 77021 , 77023 , 77025 , 77026 , 77027 , 77029 , 77030 , 77054 , 77098
$20,415.00 to $212,900.00


新增出售房屋靠近 Houston (Inner Loop), Texas


604 Middle Street Unit B, Houston, TX 77003 公寓出售 - MLS #41693432 $424,900
公寓
3 Bed, 3.5 Bath
32 Photos
1513 Laird, Houston, TX 77008 房屋出售 - MLS #84794643 $464,900
独户式别墅
4 Bed, 2.5 Bath
31 Photos
1716 14th, Houston, TX 77008 房屋出售 - MLS #63710664 $449,900
独户式别墅
3 Bed, 3.5 Bath
33 Photos

Houston (Northeast), TX 房产

2,100,000
77013 , 77015 , 77016 , 77022 , 77028 , 77032 , 77037 , 77039 , 77044 , 77049 , 77050 , 77060 , 77073 , 77076 , 77078 , 77093
$21,931.00 to $43,320.00


新增出售房屋靠近 Houston (Northeast), Texas


20914 Hide Court, Houston, TX 77073 房屋出售 - MLS #18259835 $147,500
独户式别墅
3 Bed, 2 Bath
19 Photos
13319 Yaupon Holly Lane, Houston, TX 77044 房屋出售 - MLS #64220129 $250,000
独户式别墅
3 Bed, 2 Bath
27 Photos
12222 Hawkshire, Houston, TX 77044 房屋出售 - MLS #48416640 $210,365
独户式别墅
3 Bed, 2 Bath
7 Photos

Houston (Northwest), TX 房产

2,100,000
77014 , 77018 , 77038 , 77040 , 77041 , 77043 , 77055 , 77064 , 77065 , 77066 , 77067 , 77068 , 77069 , 77070 , 77080 , 77084 , 77086 , 77088 , 77090 , 77091 , 77092 , 77095
$25,148.00 to $97,448.00


新增出售房屋靠近 Houston (Northwest), Texas


12538 Still Harbour Drive, Houston, TX 77041 房屋出售 - MLS #22680140 $749,900
独户式别墅
5 Bed, 4.5 Bath
3210 Autumn Bridge Lane, Houston, TX 77084 房屋出售 - MLS #57086406 $165,000
独户式别墅
3 Bed, 2 Bath
1415 Wakefield Drive, Houston, TX 77018 房屋出售 - MLS #65290938 $859,900
独户式别墅
4 Bed, 2.5 Bath
3 Photos

Houston (Southeast), TX 房产

2,100,000
77017 , 77033 , 77034 , 77047 , 77048 , 77051 , 77058 , 77059 , 77061 , 77062 , 77075 , 77087 , 77089
$20,966.00 to $111,749.00


新增出售房屋靠近 Houston (Southeast), Texas


5102 Madden Lane, Houston, TX 77048 房屋出售 - MLS #73423914 $74,000
独户式别墅
3 Bed, 2 Bath
11 Photos
2106 Village Dale Avenue, Houston, TX 77059 房屋出售 - MLS #41569481 $259,800
独户式别墅
3 Bed, 2 Bath
33 Photos
15944 Seahorse Drive, Houston, TX 77062 公寓出售 - MLS #43433648 $147,500
公寓
2 Bed, 2 Bath
11 Photos

Houston (Southwest), TX 房产

2,100,000
77024 , 77031 , 77035 , 77036 , 77042 , 77045 , 77053 , 77056 , 77057 , 77063 , 77071 , 77072 , 77074 , 77077 , 77079 , 77081 , 77082 , 77083 , 77085 , 77094 , 77096 , 77099
$25,025.00 to $250,256.00


新增出售房屋靠近 Houston (Southwest), Texas


5929 Queensloch Drive Unit 113, Houston, TX 77096 公寓出售 - MLS #88725844 $68,000
公寓
1 Bed, 1 Bath
17 Photos
6519 Wanda Lane, Houston, TX 77074 公寓出售 - MLS #41482991 $84,500
公寓
2 Bed, 2.5 Bath
31 Photos
13820 Trumpetvine Street, Houston, TX 77083 房屋出售 - MLS #44090434 $154,000
独户式别墅
4 Bed, 2.5 Bath
10 Photos
查看全部 Houston 城镇

最新出售信息